Guangzhou, China

Guangzhou, China

Antigua, Guatemala

Antigua, Guatemala

Tokyo, Japan

Tokyo, Japan

Alcatraz in San Francisco Bay

Alcatraz in San Francisco Bay

Guatemala City

Guatemala City

Golden Gate Bridge

Golden Gate Bridge

Guangzhou, China

Guangzhou, China

Mountain Range in Japan

Mountain Range in Japan

Street Market in Hong Kong

Street Market in Hong Kong